شفاف

 • شروط استفاده از یوزانس برای واردات کالا
 • راست و دروغ گزارش بیکاری دولت یازدهم
 • وضعیت اشتغال در کشور فاجعه است
 • جوانان از بیکاری افسرده شده‌اند
 • جریمه شدن بانک کانادایی به جرم نقض تحریم های ایران
 • تسویه‌حساب دولت با طلبکاران خرد
 • ۱۳ درصد از مطالبات چایکاران باقی مانده است
 • دیوار همیشه‌کوتاه کپی‌ رایت
 • تنها دستاورد روحانی برجام بوده است
 • تحلیل رفتار بازار مسکن
 • کاهش نسبی قیمت نفت در بازار جهانی
 • موانع جذب سرمایه خارجی
 • آسانسورهای ادارات دولتی غیر استاندارد هستند
 • میزان بدهی و اموال دولت روشن شد
 • میزان مالیات سیگار و محصولات دخانی