حقوق مستمري بهزيستي حقوق مستمري بهزيستي

تبلیغات

نتایج جستجو برای:

حقوق مستمري بهزيستي

 • مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ۲ برابر می‌شود
 • مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی دو برابر می‌شود
 • مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی دو برابر می‌شود +فیلم
 • افزایش حقوق مستمری بگیران در برنامه ششم
 • حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر شد؟
 • حقوق کارگران باید بیش از ۱۰ افزایش یابد
 • مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران
 • «میانگین حقوق دو سال آخر خدمت» مبنای مستمری بازنشستگی شد
 • الزام بهزیستی و کمیته امداد به افزایش مستمری مددجویان
 • جزئیات پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران
 • مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی میانگین حقوق 2 سال آخر شد
 • برگزاری نشست بررسی اقدامات ایران در حوزه حقوق بشر
 • اختلاف حقوق شاغلان،‌ بازنشستگان و مستمری‌بگیران 10 درصد می‌شود
 • افزایش مستمری مددجویان بهزیستی
 • تغییر فرمول پرداخت مستمری در تأمین اجتماعی
 • رسیدگی به پرونده فساد 200 میلیاردی در تأمین اجتماعی/ تغییر فرمول پرداخت مستمری
 • زمان پرداخت حقوق بازنشستگان با ارقام جدید
 • افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به ۲۰ درصد حداقل دستمزد قانون کار
 • تغییر فرمول محاسبه پرداخت مستمری در برنامه ششم توسعه
 • پرداخت مستمری 700 هزار تومانی به مددجویان بهزیستی