تبلیغات

تعبیر خواب بطری تعبیر دیدن بطری در خواب معبران اسلام و دنیا

تعبیر خواب بطری و تعبیر دیدن خواب بطری از زبان معبران بزرگ اسلام و تعبیر دیدن بطری در خواب از دید معبران بزرگ دنیا در اولی ها .

تعبیر خواب بطری شامل دیدگاه معبران بزرگ خواب در اسلام و دنیا در مورد دیدن بطری در خواب .

دیدن بطری در خواب یکی از خواب هایی است که شاید عده ای آن را تجربه کرده اند که ما در این مطلب قصد داریم تا تعبیر خواب بطری را برای شما عزیزان قرار دهیم .

تعبیر خواب بطری

تعبیر خواب بطری

تعبیر خواب بطری شامل مطلبی حاوی نظر معبران بزرگ خواب اسلام و دنیا در مورد دیدن بطری در خواب می باشد که میتوانید در زیر بخوانید.

تعبیر خواب بطری از دیدگاه لوک اوتینهاو

ﺑﻄﺮﯼ: ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺑﯽ ﻓﮑﺮﯼ

ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﻄﺮﯼ: ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺪﻫﻴﺪ

تعبیر خواب بطری از دیدگاه آنلی بیتون

1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺷﻔﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻄﺮﻱ ﺍﺳﺖ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﻲ , ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

2 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻄﺮﻳﻲ ﺗﻬﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﺭﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

تعبیر خواب بطری تعبیر دیدن بطری در خواب

تعبیر خواب بطری

تعبیر خواب بطری از دیدگاه لیلا برایت

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻳﻚ ﺑﻄﺮﻯ ﻫﺴﺘﻴﺪ, ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺗﻰ ﺩﭼﺎﺭ ﻏﻢ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ.

تعبیر خواب بطری از دیدگاه سرزمین رویا ها

ﻳﻚ ﺑﻄﺮﻱ ﭘﺮ: ﺷﺎﺩﻱ

ﻳﻚ ﺑﻄﺮﻱ ﺧﺎﻟﻲ: ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﻲ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻋﺸﻘﻲ

ﻣﺤﺘﻮﻱ ﻳﻚ ﺑﻄﺮﻱ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻳﻚ ﺷﻴﺸﻪ ﻋﻄﺮ ﺧﺎﻟﻲ ﭘﺮ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ

ﻳﻚ ﺷﻴﺸﻪ ﻋﻄﺮ ﺧﺎﻟﻲ: ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺸﻘﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺳﺮﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار