تبلیغات

تعبیر خواب پله – دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پله چیست؟تعبیر خواب پله - دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پله – دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پله چیست؟ همه چیز هایی که می توانند وسیله ترقی ما قرار بگیرند و در جامعه موجب تشخص باشند در خواب به شکل پله ظاهر می شوند از آن از آن جمله هستند پول، تحصیلات، هنر، هوش و فراست ذاتی، نسبت و پیوند های خانوادگی و…

تعبیر خواب پله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پله در زندگی روزمره ما وسیله ای است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می رساند. از گودال بالا می آورد یا از کف حیاط خانه به بام منتقل می نماید.اگر در خواب پله یا پله کان ببینیم با توجه به وضع و موقعیتی که داریم خودمان می توانیم تشخیص دهیم که خواب ما از کدام وسیله صحبت می کند و نشانی می دهد.اگر در خواب ببینیم که بالای پلکان هستیم خواب ما می گوید که ترقی می کنیم و پیشرفت حاصل می نمائیماگر پله در جائی تاریک بود مشکلات ما را نشان می دهد و اگر پله سست بود تردید و فقدان اراده و همت خود ما است. اگر دوست دارید دوستتان به کمک شما می شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ دارید آن ها پشت و حامی شما خواهند بود.پله بی نهایت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نیکو خوابی نیست.اگر بالای پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پائین آمدید فریب می خورید و زیان می بینیداگر پائین بودید و به دعوت و اشاره کسی بالا رفتید فریب می خورید اما زیانی متوجه شما نمی شود.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آپارتمان ، تعبیر اجاره کردن آپارتمان در خواب

تعبیر خواب پله چوبی و آهنی

لوک اویتنهاو می گوید :

پله های چوبی : پروژه های خود را کنار بگذارید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجری و خشتی و گلی است.

تعبیر خواب پلکان

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب ، نشانه بدست آوردن شهرت و ثروت است .

نشستن بر پله ها در خواب ، نشانه آن است که به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

پلکان منزل خودتان : زندگی شما طولانی خواهد بود.

پلکان منزل دیگران : به شما خیانت می شود.

پلکان در آتش : عذاب

تعبیر خواب پله - دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پله – دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پله باریک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پله باریک و طولانی نشان دهنده صعوبت راهی است که در پیش دارید و این ناگزیر باید وقت زیادی صرف کنید و رنج بسیار بکشید تا به مقصود برسید.

تعبیر خواب افتادن از پله

آنلی بیتون می گوید:

افتادن از پله ها در خواب ، نشانه آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدیم که از پله فرود می آئیم تنزل و تخفیف مقام پیدا می کنیم.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اتاق ، معنی دیدن اتاق خواب و اتاق پذیرایی در خواب

تعبیر خواب بالا رفتن از پله

آنلی بیتون می گوید:

بالارفتن از پلکان در خواب ، نشانه سعادت و خوشبختی فراوان است .

در سرزمین رویاها آمده:

از یک پلکان بالا میروید : یک موفقیت بزرگ

از یک پله بالا میروید: به هدفتان خواهید رسید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نرده های اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله ای بالا می رفتید یا پایین می آمدید که این طرف آن طارمی داشت و طرف دیگر پرتگاه بود خواب شما می گوید که به یکی از این دو می توانید امیدوار و دل گرم باشید.

اگر در خواب دیدید که به سرعت و شتاب از پله ای بالا رفتید و آن جا چیزی را که می خواستید نیافتید خواب شما از بیهودگی تلاشی که می کنید حرف می زند و این که از زحمات خود سودی نمی برید و ناگزیر باید از نو کارها را شروع کنید.

تعبیر خواب پله - دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پله – دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پله برقی

جی اچ میلر می گوید:

اگر خواب ببینید که از پله برقى استفاده مى‏کنید، یعنى براى رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کنید.

تعبیر خواب پایین آمدن از پله

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می روند ، نشانه آن است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت .

پایین آمدن از پله در خواب ، نشانه آن است که روابط عاشقانه شما به شکست خواهد انجامید .

در سرزمین رویاها آمده:

از پلکان جلوی در پائین می آئید : خبرهای بسیار خوش

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار