تبلیغات

تعبیر خواب ریحان – خوردن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعیبر خواب ریحان – معنی خوردن ریحان در خوابتعبیر خواب ریحان - خوردن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ریحان – خوردن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟

بنابر تفسیر برخی از معبرین دیدن ریحان در میان سبزی ها خوب نیست و به غم و رنج مخصوصا به گریستن تعبیر می شود و برخی دیگر از معبرین آن را خوب شناخته و فقط کندن ریحان را از زمین خوب نشناخته اند. در ادامه با مجموعه تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید تا به دیگر معانی آن بپردازیم.

تعیبر خواب ریحان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است.

اول: زن خواستن (زن گرفتن).

دوم: کنیزک

سوم: دوست

چهارم: فرزند

پنجم: سخن خوشایند و مطبوع

ششم: مجلس علم

هفتم: کردار نیکو

اگر بیند که در سرا یا باغ او ریحان است، دلیل است از آن چیزها که گفتیم او را چیزی حاصل شود و فساد که به ریاحین رسد، نقصان آن بدان کس بازگردد.

در نفایس الفنون آمده است:

که ریحان را در زمره سبزی های خوب است و دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر این که از زمین کنده شود که دلیل گریستن است.

اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوی بود، دلیل که او را فرزندی بود و کندن وی از زمین، دلیل گریستن و اندوه است، به قدر آن چه کنده بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن ریحان در خواب، به از بین رفتن غم و اندوه یا کردار نیک تعبیر می شود.اگر مردها ریحانی را به دست زندها بدهند یا نزد او ریحانهای بسیار باشد، آن مرده در بهشت است.دیدن ریحان در خواب، برای افراد مجرّد به ازدواج و برای افراد متأهل به تولد فرزند تعبیر می شود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی ببیند که ریحان در جایگاه خویش است، دلیل است که صاحب آن ریحان ها، کارهای نیکو کند. اگر به خلاف این ببیند، دلیل بر غم و اندوه کند.

جابر مغربی می گوید:

هر زینت و نقصان که در ریاحین ببیند، صلاح آن هم بدیشان بازگردد. ریحان فروش چون به وقت خویش فرو شد، بسیار نیکو است.اگر نه به وقت خویش باشد، دلیل این که تعبیرش بد باشد. زیرا که ریحان چون به وقت خود باشد، نشانه کسی بزرگ و نیکو است که با او دوستی و مصاحبت خواهد داشت.اگر ببیند که ریحان را از زمین برکند، دلیل که از چنین کسانی که یاد کردم او را مفارقت افتد.تعبیر خواب ریحان - خوردن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ریحان – خوردن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعیبر خواب چیدن ریحان

جابر می‌گوید:

اگر ببینی ریحان را از زمین می چینی، یـعـنـی از دوستی و همنشینی با شخصی بزرگ و نیک جدا خواهی شد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اسفناج ، خوردن اسفناج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فروختن ریحان

حضرت دانیال می گوید:

اگر ببیند ریاحین خوشبو می فروخت چون مرزنجوس و غیر آن، دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند.

تعیبر خواب ریحان کوهی (بادروک)

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای خوردن ریحان کوهی عبارتند از:

۱- برآورده شدن حاجت و خواسته

۲- کامیابی

۳- دیدار شخصی که غائب می‌باشد

تعبیر گری می گوید:

دیدن، بوییدن یا چشیدن ریحان در خواب به مهربانی ، شیرینی و عشقی عمیق اشاره دارد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی ریحان کوهی خورده‌ای، یـعـنـی خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و به آرزوی خودت می‌رسی .

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آویشن ، معنی دیدن آویشن در خواب چیست؟

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار